Zaštićena područja

Više projekata na teritoriji RS i Crne Gore

Opština Novi Pazar

 • Korekcija nacrta plana detaljne regulacije za Staru Čaršiju sa Parkom
  Ugovor: br. 404-105/17 od 21.07.2017. g. Grad Novi PazarOpština Knjaževac

 • Izmena i dopuna PDR prve faze turističkog rizorta „JABUČKO RAVNIŠTE“ na Staroj Planini - opština Knjaževac - (zaštićeno područje u okviru turističke regije Stara Planina)
  Ugovor: br. 15/16 od 22.03.2016. g. i Aneks br. 17/16 od 23.03.2016. g. JP za razvoj planinskog turizma „Stara Planina“ - KnjaževacOpština Ivanjica

 • PDR ski centra na GOLIJI na teriotoriji opštine Ivanjica sa pratećom dokumentacijom- (zaštićeno područje na teritoriji Rezervata Biosfere Studenica – park prirode Golija-UNESKO)
  Ugovor: br. 302 od 16.06.2015. g. JP „SKIJALIŠTA SRBIJE“ - N.BeogradOpština Pirot

 • PDR „KITKA“ - eksploatacija mineralnih sirovina
  Ugovor: br. 404/88-12 od 31.10.2012. g.