Planovi detaljne regulacije

Planovi detaljne regulacije

Opština Majdanpek

 • Plan detaljne regulacije arheološkog lokaliteta u Rudnoj glavi
  Ugovor br.401-419/2019 od 17.07.2019.god.Opština Zaječar

 • Plan detaljne regulacije banjsko-turističkog kompleksa „Nikoličevo“
  Ugovor.br.404-215 od 27.06.2019.god.Opština Kuršumlija

 • Plan detaljne regulacije „Barlovo stanica“ i Barlovo vis“ na području KO Barlovo
  Ugovor br.III-404/1-18 od 20.03.2019.god. - Iz sredstava Stalne konferencije gradova i opština u okviru programa „Podrška EU inkluziji Roma – osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma i Opštine KuršumlijaOpština Velika Plana

 • Plan detaljne regulacije „Lipovica“ u Velikoj Plani
  Ugovor br.2586 od 12.07.2018.god.Opština Surdulica

 • Plan detaljne regulacije fabrike vode „Vlasinka“ u K.O.Topli Do, Opština Surdulica
  Ugovor br.72 od 09.02.2018.god. naručilac PD ABR d.o.o.NišGrad Novi Pazar

 • KOREKCIJA NACRTA PLANA DETALJNE REGULACIJE za Staru Čaršiju sa Parkom
  Ugovor: br. 404-105/17 od 21.07.2017. g. Grad Novi PazarOpština Blace (Evropski PROGRES)

 • Plan detaljne regulacije „Centar I“ u Blacu – izmene i dopune
  Osnovna škola „Stojan Novaković“ u Blacu, Opština Blace
  Ugovor br.18/1 od 30.07.2018.god.

 • PLAN DETALJNE REGULACIJE SA GEODETSKIM PODLOGAMA ZA radnu zonu „GORNJA DRAGUŠA“
  Ugovor: br. II-400-855/16 od 09.06.2016. g. - Sredstva za realizaciju Ugovora obezbedila vlada Švajcarske sa vladom RS preko Evropski PROGRES Srbija

 • PLAN DETALJNE REGULACIJE SA GEODETSKIM PODLOGAMA ZA radnu zonu „FRUTO 2“
  Ugovor: br. II-400-855/16 od 09.06.2016. g. - Sredstva za realizaciju Ugovora obezbedila vlada Švajcarske sa vladom RS preko Evropski PROGRES SrbijaOpština Gadžin Han (Evropski PROGRES)

 • PLAN DETALJNE REGULACIJE radne zone „JUG“ u Gadžinom Hanu
  Ugovor: br. 400-393/16-IV od 12.04.2016. g. - Sredstva za realizaciju Ugovora delom obezbedila vlada Švajcarske sa vladom RS preko Evropski PROGRES Srbija

 • PLAN DETALJNE REGULACIJE radne zone „TOPONICA“ u Zaplanjskoj Toponici
  Ugovor: br. 400-392/16-IV od 12.04.2016. g. - Sredstva za realizaciju Ugovora delom obezbedila vlada Švajcarske sa vladom RS preko Evropski PROGRES SrbijaOpština Raška (Evropski PROGRES)

 • PDR poslovne zone Jug 2 u Supnju
  Ugovor: br. 98 od 07.04.2016. g. - Sredstva za realizaciju Ugovora obezbedila vlada Švajcarske sa vladom RS preko Evropski PROGRES Srbija

 • PDR poslovne zone Baljevac sa proširenim obuhvatom do leve obale reke Ibar
  Ugovor: br. 61 od 09.03.2016. g. - Sredstva za realizaciju Ugovora obezbedila vlada Švajcarske sa vladom RS preko Evropski PROGRES Srbija

 • PDR poslovne zone Raška deo industrijske zone Sever u Vlasovu
  Ugovor: br. 61 od 09.03.2016. g. - Sredstva za realizaciju Ugovora obezbedila vlada Švajcarske sa vladom RS preko Evropski PROGRES SrbijaOpština Knjaževac

 • Izmena i dopuna PDR prve faze turističkog rizorta „JABUČKO RAVNIŠTE“ na Staroj Planini - opština Knjaževac-(zaštićeno područje u okviru turističke regije Stara Planina)
  Ugovor: br. 15/16 od 22.03.2016. g. i Aneks br.17/16 od 23.03.2016. g. JP za razvoj planinskog turizma „Stara Planina“ - KnjaževacOpština Svrljig (Evropski PROGRES)

 • PDR industrijske zone u Svrljigu
  Ugovor: br. 404-1-17/2015-05 od 11.02.2016. g. -Sredstva za realizaciju Ugovora obezbedila vlada Švajcarske sa vladom RS preko Evropski PROGRES SrbijaOpština Ivanjica (Evropski PROGRES)

 • PDR poslovno proizvodne zone SENAK - Opština ivanjica
  Ugovor: br. 404-1-17/2015-05 od 11.02.2016. g. - Sredstva za realizaciju Ugovora obezbedila vlada Švajcarske sa vladom RS preko Evropski PROGRES Srbija

 • PDR ski centra na GOLIJI na teriotoriji opštine Ivanjica sa pratećom dokumentacijom - (zaštićeno područje na teritoriji Rezervata Biosfere Studenica – park prirode Golija - UNESKO)
  Ugovor: br. 302 od 16.06.2015. g.JP „SKIJALIŠTA SRBIJE“ - N.BeogradOpština Pirot

 • Izmena i dopuna PDR „TIGAR TYRES“
  Ugovor: br. 459/10 od 21.10.2015. g. - Narudžbenica PO017702-2 od 27.11.2015.g.

 • PDR „KITKA“ - eksploatacija mineralnih sirovina
  Ugovor: br. 404/88-12 od 31.10.2012. g.Opština Ub

 • PDR eksploatacija mineralnih sirovina „ČUČUGE-BOBIJA 2“
  Ugovor: br. 426/05 od 27.05.2015. god. - Finansijer GP „Niskogradnja-Ub doo Ub“

 • PDR radne zone SOVLJAK
  Ugovor: br. 190/2013 od 26.04.2013. god. - JP Direkcija za uređenje i izgradnju Ub

 • PDR Nova komercijalna zona u opštini Ub
  Ugovor: br. 190/2013 od 26.04.2013. god. - JP Direkcija za uređenje i izgradnju UbOpština Doljevac

 • Planovi detaljne regulacije Doljevac-izmene i dopune
  Ugovor br.404-2-99/2018-05 od 08.02.2018.god.
 • PDR MHE INSTALISANE SNAGE 0.999MW „ŠAINOVAC I“, „ŠAINOVAC II“ i „ŠAINOVAC III“ - GREEN ENERGY DOO Beograd

 • PDR uređenja radno-poslovne zone Kočane na zapadnom delu „Petlja Doljevac“
  Ugovor: br. 156/15-III od 11.06.2015. g;

 • Izmena i dopuna PDR radne zone u jugoistočnom delu „Petlja Doljevac“
  Ugovor: br. 394/13-III od 25.11.2013. g.

 • PDR izmeštanja deonice državnog puta II reda broj 214
  Ugovor: br. 303/11-III od 21.12.2011. g.

 • PDR industrijske zone u Pukovcu
  Ugovor: br. 302/11-III od 21.12.2011. g.

 • PDR turističko industrijskog kompleksa u okolini srednjovekovnog grada „KOPRIJAN“do istočne ovbale reke Južne Morave
  Ugovor br. 404-67 od 13.09.2011. g.

 • PDR radne zone u jugoistočnom delu „Petlja Doljevac“
  Ugovor: br. 178/11-III od 12.09.2011. g.Opština Despotovac

 • PDR regulacije ulice Vuleta Popovića u Despotovcu
  Ugovor: br. 02-205/14 od 14.07.2014. g. JP Direkcija za izgradnju opštine DespotovacOpština Medveđa

 • PDR lokalnih puteva oko upravne zgrade Koncerna „FARMAKOM M.B.ŠABAC“

 • PDR dela naselja Pusto Šilovo

 • PDR dela naselja Sponce
  Ugovor: br. VIII-404-294/2014-10 od 01.07.2014. g. - Opština MedveđaOpština Veliko Gradište

 • PDR „Područija tvrđave RAM“
  Ugovor: br. 404-38/7/2014-01-2 od 25.06.2014. g. Opština Veliko Gradište

 • PDR „Područija Lederata
  Ugovor: br. 404-39/6/2014-01-2 od 25.06.2014. g. Opština Veliko GradišteGrad Niš

 • DRUGE IZMENE I DOPUNE PDR „SOMBORSKA –CENTAR“ u Nišu
  Ugovor: Više pravnih i fizičkih lica

 • PDR na lokaciji u Nišu u ul. Zetska bb
  Ugovor: br. 35 od 24.03.2014. g. - Vagres ING d.o.o.Lalinac-SvrljigOpština Malo Crniće

 • PDR veroparka Malo Crniće
  Ugovor: br. 294/01 od 10.01.2014. g. - Finansijer „IEL OIE Balkan Renewable Energy“ d.o.o.BeogradUNOPS Srbija (Evropski PROGRES)

 • SMALL CONTRACT FOR PROVISION OF DETAILED REGULATION PLAN FOR „STARA ČARŠIJA“ AREA IN THE CITY OF NOVI PAZAR
  CONTRACT AMENDMENT Ref. UNOPS-EU PROGRES-2013-S-032 04 December 2013

 • SMALL CONTRACT FOR PROVISION OF DETAILED REGULATION PLAN FOR KALOVO BORDER CROSSING IN THE MUNICIPALITY OF TRGOVIŠTE
  CONTRACT AMENDMENT Ref. UNOPS-EU PROGRES-2013-S-032 04 December 2013;
  CONTRACT AMENDMENT Ref. UNOPS-EU PROGRES-2013-S-030 03 JUNE 2013Opština Kikinda

 • PDR „Veroparka Bašaid“
  Ugovor: br. 217/7 od 09.08.2013.g. - Finansijer „IEL OIE Balkan Renewable Energy“ d.o.o. BeogradOpština Aleksinac

 • PDR naselja LIPOVAC - učešće u izradi - kompletna INFRASTRUKTURA
  Ugovor: br. 1261 od 23.05.2013. g.Opština Lebane

 • PDR „Blok crkva“ u Lebanu
  Ugovor br: 400-453 od 08.05.2013. g.

 • PDR akumulacije KLJUČ I faza i delova vodoprivrednog sistema Šumanka sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu i Elaboratom za utvrđivanje javnog interesaOpština Paraćin

 • PDR poteza izvorišta TOPLIK u selu Popovac kod Paraćina
  Ugovor: 43/2013 od 25.03.2013. god. - JP “Vodovod“ - Paraćin


 • PDR EKO proizvodne zone – IZVOR u Opštini Paraćin sa strateškom procenom uticaja plana na životnu sredinu
  Ugovor: Wode doo Beograd-Konzorcijum pravnih lica - JP Direkcija za izgradnju Opštine ParaćinOpština Bojnik (Evropski PROGRES)

 • PDR za akumulaciju „BRESTOVAC“ u KO Brestovac sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu - Sredstva za realizaciju Ugovora obezbedila vlada Švajcarske sa vladom Republike Srbije preko Evropski PROGRES Srbija
  Ugovor: br. 128/12 od 12.12.2012. g.Opština Žagubica

 • PDR za područje MHE Kozji Grb i područje MHE Koviljača na reci Mlavi u KO Krepoljin Opština Žagubica
  Ugovor: 771/05 od 19.05.2011. god. i 05-01/2011 od 19.05.2011. god - GLOBAL ENERGY d.o.o.Niš