Obnovljivi izvori energije

Više projekata na teritoriji RS i Crne Gore

Opština Doljevac

 • PDR mini solarne elektrane (MSE) instalisane snage 0.999MW „ŠAINOVAC I“, „ŠAINOVAC II“ i „ŠAINOVAC III“ GREEN ENERGY DOO Beograd

 • Projekat preparcelacije mini solarne elektrane (MSE) instalisane snage 0.999MW „ŠAINOVAC I“, „ŠAINOVAC II“ i „ŠAINOVAC III“ naručilac: GREEN ENERGY DOO Beograd

 • Idejni projekat za potrebu izdavanja građevinske dozvole-SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE 0,999MW „ŠAINOVAC I“ u KO Šainovac Opština Doljevac- naručilac: GREEN ENERGY DOO Beograd

 • Idejni projekat za potrebu izdavanja građevinske dozvole-SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE 0,999MW „ŠAINOVAC II“ u KO Šainovac Opština Doljevac- naručilac: GREEN ENERGY DOO Beograd

 • Idejni projekat za potrebu izdavanja građevinske dozvole-SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE 0,999MW „ŠAINOVAC III“ u KO Šainovac Opština Doljevac, naručilac: GREEN ENERGY DOO BeogradOpština Odžaci

 • Idejni projekat za potrebu izdavanja građevinske dozvole-SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE 0,999MW na KP.br. 2528/13 u KO Karavukovo Opština Odžaci
  Ugovor: 326/03 od 13.03.2014. god. - SOLARNI PARK KARAVUKOVO JEDAN DOO NOVI SAD

 • Idejni projekat za potrebu izdavanja građevinske dozvole-SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE 0,999MW na KP.br. 2528/16 u KO Karavukovo Opština Odžaci
  Ugovor: 327/03 od 13.03.2014. god. - SOLARNI PARK KARAVUKOVO DVA DOO NOVI SAD

 • Idejni projekat za potrebu izdavanja građevinske dozvole-SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE 0,999MW na KP.br. 2528/16 u KO Karavukovo Opština Odžaci
  Ugovor: 328/03 od 13.03.2014. god. - SOLARNI PARK KARAVUKOVO TRI DOO NOVI SAD

 • Idejni projekat za potrebu izdavanja građevinske dozvole-SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE 0,999MW na KP.br. 2528/11 u KO Karavukovo Opština Odžaci
  Ugovor: 329/03 od 13.03.2014. god. - SOLARNI PARK KARAVUKOVO ČETIRI DOO NOVI SAD

 • Idejni projekat za potrebu izdavanja građevinske dozvole-SOLARNA ELEKTRANA INSTALISANE SNAGE 0,999MW na KP.br. 2528/12 u KO Karavukovo Opština Odžaci Ugovor: 330/03 od 13.03.2014. god. - SOLARNI PARK KARAVUKOVO PET DOO NOVI SADOpština Malo Crniće

 • PDR veroparka Malo Crniće
  Ugovor: br. 294/01 od 10.01.2014.g. - Finansijer „IEL OIE Balkan Renewable Energy“ d.o.o. BeogradOpština Kikinda

 • PDR „Veroparka Bašaid“
  Ugovor: br. 217/7 od 09.08.2013. g. - Finansijer „IEL OIE Balkan Renewable Energy“ d.o.o. BeogradOpština Žagubica

 • PDR za područje MHE Kozji Grb i područje MHE Koviljača na reci Mlavi u KO Krepoljin Opština Žagubica
  Ugovor: 771/05 od 19.05.2011. god. i 05-01/2011 od 19.05.2011. god - GLOBAL ENERGY d.o.o. Niš